Tường định một kế hoạch kinh doanh thận trọng

Vào ngày 17 tháng 6, cổ đông Công ty TNHH Dầu thực vật Rau Ning, nhiều cổ đông tin rằng công ty đã thành lập 20.21 công ty có kế hoạch quá thận trọng. Do đó, năm nay, doanh thu thuần của công ty là 526,6 tỷ bàn tay mới, 2,32 tỷ euro, thuế cao, tăng 0,36% và 5% vào năm 2020.

— – Những vấn đề cổ đại Đông, Giám đốc Bùi Thành Tung nói rằng vẫn còn nhiều khó khăn vào năm 2021. Big Pop sẽ tiếp tục giảm hoạt động sản xuất và dịch vụ, và đầu tư thương mại không có dấu hiệu thịnh vượng. CVIV-19 được mở lại ngoài một số quốc gia. Nhưng hệ thống chuỗi cung ứng lớn trên thế giới luôn dẫn đến việc thiếu nguồn cung vật liệu, biến động, giao thông vận tải và hậu cần …..– Báo động là giá củng cố nguyên liệu thô châu Phi. Cụ thể hơn, giá của vật liệu động kinh đã tăng 67% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù chi phí đầu tư đã tăng lịch sử 10 năm qua, công ty vẫn không thể tăng sản phẩm, bởi vì ảnh hưởng của dịch bệnh khiến thị trường và người tiêu dùng không chấp nhận giá bán mới.

Tường một loại dầu nấu ăn phù hợp với các cổ đông. Ảnh: Ngọc Anh .

— Rất khó để giảm mục tiêu của người tiêu dùng, công ty vẫn là sản phẩm, tiếp tục phát triển các sản phẩm chính.

, Công ty tiếp tục kết hợp lại theo Chế độ nhóm. Với sự phát triển tài nguyên lớn nhất, tăng cường hệ thống quản lý, chi phí quản lý, tập trung vào hiệu quả cải tiến sản xuất. Mở rộng đầu tư và cải thiện các nhà máy để giảm chi phí sản xuất và giảm chi phí vận chuyển và cải thiện khả năng cạnh tranh thị trường. Tăng khả năng của bể để đảm bảo lưu trữ sản xuất. Với kế hoạch trên, lãnh đạo Tường A là công ty thị trường dầu lớn thứ hai.

— Quốc hội, các cổ đông đã áp dụng một báo cáo về chuyển đổi mô hình kinh doanh. Do đó, đội phụ huynh Kido sẽ đóng vai trò giao tiếp, tiếp thị và phân phối. Và bức tường sẽ chỉ được sản xuất.

– Spit Dream nên chia cổ tức với tốc độ 2.000 đồng mỗi cổ phiếu. Hiện tại, công ty ước tính là 3 tỷ thu nhập, tăng 37% và lợi nhuận thuế là 1050 triệu đô la Mỹ, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. — Vào cuối năm 2020, thu nhập ròng năm 2020 kéo dài 5,247 tỷ đồng, tăng 26,67% so với năm 2019 và tỷ suất lợi nhuận tổng hợp tương ứng đạt 762 triệu đồng, tăng 15% so với năm trước, mà là 15% so với năm 2019. So với năm 2019, 23% mức trung bình và cao.

Thi Ha

Filed under: Phân tích

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Comment *

Name
Email *
Website