Việc Việt Nam gia nhập các hiệp định thương mại tự do hợp pháp hóa các cam kết về sở hữu trí tuệ

Cuộc họp của Ban soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Sở hữu trí tuệ đã được tổ chức vào ngày 25/8 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Fan Chongda và các bộ, ban ngành liên quan đã tham gia cuộc họp. . Thứ trưởng Pan Congda, Phó Trưởng Ban soạn thảo, nhấn mạnh: << Sửa đổi, hoàn thiện nhiều điều khoản nhằm thực hiện các cam kết quốc tế, tránh xung đột và có những điều chỉnh nhằm đạt được lợi ích tốt nhất cho đất nước và công ty. "Bộ trưởng Fan Zongta đã giải thích cụ thể những yêu cầu này khi sửa đổi, bổ sung luật sở hữu trí tuệ. Ảnh: MH. Ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ cho biết, có 7 nhóm chính sách lớn cần sửa đổi, kế hoạch là 222 Điều 44 của Luật Sở hữu trí tuệ đã được sửa đổi (20%), và quyền sở hữu trí tuệ được sửa đổi theo ý kiến ​​và chỉ thị của đảng và việc thực hiện các nghị quyết của chính phủ. Vì vậy, Việt Nam được khuyến khích thiết lập, bảo vệ và hoạt động hiệu quả và Quyền sở hữu trí tuệ hợp lý do Việt Nam tạo ra; khuyến khích thương mại hóa và chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là các sáng chế của Việt Nam. Quy định này gắn việc thực hiện có hiệu quả các cam kết về sở hữu trí tuệ khi Việt Nam tham gia Hiệp định Thương mại tự do (FTA).

Một trong số đó Đó là bản quyền về môi trường kỹ thuật số, quyền giống cây trồng, bản quyền thuốc chữa bệnh, … Trong trường hợp chuyển nhượng, chuyển nhượng quyền; khuyến khích phát minh, sáng tạo, phát triển và phổ biến kiểu dáng công nghiệp và quyền sử dụng các nghiên cứu khoa học do ngân sách quốc gia tạo ra. Quy định nhằm tạo thuận lợi cho việc đăng ký và xác lập các quyền để đảm bảo thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế trong quá trình hội nhập.

Dự kiến, dự thảo luật sửa đổi sẽ được trình Quốc hội tiến hành kỳ họp vào tháng 10 năm 2021 Các ý kiến ​​đóng góp sẽ được trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp tháng 5/2022.

Filed under: Giới sao

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Comment *

Name
Email *
Website