Tăng nguồn cung của thị trường công nghệ

Hội thảo “Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch Phát triển khoa học” nhấn mạnh đến việc tăng cường liên kết cung cầu và thúc đẩy chuyển giao công nghệ trên thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN) trao đổi. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Sau 5 năm triển khai và thực hiện, “Kế hoạch 2075” đã nâng cao năng lực chuyển giao thông qua các hoạt động xúc tiến thị trường công nghệ trong nước và quốc tế, hỗ trợ cung cầu khoa học và thúc đẩy công nghệ. Các tổ chức trung gian chịu trách nhiệm thúc đẩy dịch vụ (thị trường công nghệ) đã được hình thành và phát triển. Ngoài ra, một mạng lưới sàn giao dịch công nghệ cốt lõi đã được thiết lập. Kể từ khi thành lập, giá trị của nhiều sản phẩm và dịch vụ công nghệ trên thị trường ngày càng được nâng cao.

Theo ông Phạm Đức Nghiêm, Phó Giám đốc Bộ phận Phát triển Marketing của Trường Doanh nhân, những kết quả này đạt được là do sự liên kết giữa ba cơ sở, đặc biệt là tình trạng trường cao đẳng, trường học và công ty. Từ đó nâng cao chất lượng thị trường giao dịch, quan hệ cung cầu công nghệ, chuyển giao sản phẩm công nghệ mới phát triển.

Ông Phạm Đức Nghiêm, Phó Giám đốc Tiếp thị và Phát triển Doanh nghiệp, báo cáo kết quả trong kế hoạch 2075. Ảnh: Nxb .

Chuỗi phát triển thị trường khoa học và công nghệ phải bao gồm nghiên cứu, trung gian và chuyển giao. Đặc biệt, quy hoạch 2075 được xem như một yếu tố trung gian hỗ trợ thương mại hóa các trường đại học và nhà khoa học.

Là đơn vị được hỗ trợ bởi kế hoạch 2075, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã có nhiều dự án thương mại như thâm nhập công nghệ sản phẩm gốm sứ dùng trong nông nghiệp đô thị, phương pháp sản xuất cây giống bằng công nghệ gieo hạt, ứng dụng công nghệ chỉ thị phân tử để tăng số lượng cây giống Công nghệ. Sống trong các giống lợn. Thị trường khoa học và công nghệ là một trong năm thị trường chính, hoạt động khoa học và công nghệ thực hiện theo cơ chế thị trường, tạo môi trường cạnh tranh mua bán sản phẩm công nghệ. Giá tốt. Người mua là doanh nghiệp, công ty và người bán là nhà nghiên cứu và sản xuất công nghệ dịch vụ.

Tuy nhiên, mặc dù Trường Khoa học và Công nghệ có thiết kế và phát triển, việc cung cấp các giải pháp kỹ thuật, thiết bị và dịch vụ còn hạn chế. Ông nói: “Tốc độ tăng trưởng giá trị giao dịch công nghệ bình quân trong toàn bộ nền kinh tế là 20,9%. Trong đó, đóng góp nghiên cứu của các viện nghiên cứu và trường học đối với các công nghệ trọng điểm vẫn còn rất thấp”, ông tuyên bố.

Về vấn đề này, ông Nghiêm giải thích rằng nguồn cung của thị trường khoa học và công nghệ không cao, do các dự án nghiên cứu của trường đại học đều trải qua giai đoạn lựa chọn trước khi xem xét khả năng thương mại. Do một số nghiên cứu đạt kết quả nghiệm thu tốt nhưng vẫn chưa sẵn sàng chuyển giao, có đủ điều kiện và yếu tố thị trường để công ty và thị trường chấp nhận. Nếu không được chọn, nghiên cứu này có thể cần được “đặt sang một bên.” Tiếp theo, các trung gian hàng đầu (bao gồm thị trường công nghệ, sàn giao dịch) phải nâng cao năng lực và mở rộng cơ sở công nghệ địa phương. Ngoài nguồn cung trong nước, cần khuyến khích các kênh nhập khẩu và chuyển giao công nghệ nước ngoài để tăng tỷ trọng công nghệ thiết bị. Đặc biệt, sản phẩm quốc gia phải tạo điều kiện kết nối với thị trường quốc tế chứ không chỉ thị trường trong nước.

Kế hoạch 2075 về định hướng và giải pháp phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2030 “chỉ ra rằng cần nâng cao hiệu quả của các dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm và lựa chọn để thúc đẩy cung và cầu về kỹ thuật viên càng sớm càng tốt. Đồng thời đáp ứng yêu cầu giảm thiểu chi phí giao dịch và minh bạch hóa thông tin mua bán trên thị trường khoa học và công nghệ. Ngoài ra, thiết lập và phát triển cơ sở dữ liệu toàn diện và dùng chung về thị trường khoa học và công nghệ, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường, chất lượng và công nghệ.

Ruan Xuan

Filed under: Giới sao

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Comment *

Name
Email *
Website