Các chuyên gia buổi chiều này được hưởng trong cơ sở hạ tầng dữ liệu của Việt Nam

Loa tham dự hội thảo.

– Vào đầu, pgs.ts giọng NAM, chịu trách nhiệm về hiệu suất cao hiệu suất cao, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Dạy nghề và Đại học Kỹ thuật trình bày quan trọng chi nhánh giới thiệu, vấn đề phải được giải quyết tiếp theo từ cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất máy tính Việt Nam.

– hiệu năng cao, dữ liệu hiệu suất cao và trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây giao thức và kinh nghiệm mạng PGS NAM Thỏa thuận này sẽ có một thông tin quan trọng sử dụng dữ liệu, phát triển một ứng dụng công nghệ AI trong Realshiën.

— Công ty Nghiên cứu TS VI SI NAM, ứng dụng Y Bioms, VINBIGDATA) và Demo Mô tả hiển thị Nanflow Việt Nam và Vai trò của cơ sở hạ tầng trong tương lai. Ông NAM đã thiết lập một kinh nghiệm phát triển hệ thống quản lý hệ thống và hệ thống quản lý hệ thống và hệ thống quản lý hệ thống và hệ thống của các hệ thống sinh học và các hệ sinh học và đề xuất những gợi ý cho tầm nhìn quản lý hệ thống và chia sẻ dữ liệu ở cấp quốc gia. -. Giám đốc Điều hành của Intelligence Co., Ltd. Nguyễn Việt Nam sẽ hiển thị một tình huống, đặc biệt là nhu cầu cho các ngành công nghiệp trong trí tuệ nhân tạo. Ông Côn Minh cũng khẳng định rằng đề nghị cho chiến lược tăng cường năng lực quốc gia về tính toán hiệu năng cao .

Chuyên gia sẽ thảo luận về các vấn đề của người đọc chủ đề. độc giả quan tâm có thể theo dõi “Cơ sở hạ tầng dữ liệu và cơ sở hạ tầng Computing” thảo luận VNEXPRESS và VNEXPRESS fanpage trên 15:00.

– Hội thảo là một phần của hoạt động xúc tiến chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng. Unture năm 2030. Bộ Khoa học và Công nghệ là một bộ phận trong số năm hội thảo chủ đề. cơ sở hạ tầng và tính toán dữ liệu là chủ đề đầu tiên. Nhà tinh thần học tiếp theo là: đào tạo nguồn nhân lực AI; nghiên cứu và phát triển; ứng dụng AI, và thiết lập một cộng đồng Ái

Sở Khoa học và Công nghệ cũng có AUS4 như một đơn vị tài trợ, Cao đẳng trường – Việt Nam – Việt Nam -. Công nghệ việt Nam – Phối hợp tổ chức tại việt Nam và VNEXPRESS là một phương tiện truyền thông chính thức. đơn vị.

Filed under: Giới sao

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Comment *

Name
Email *
Website