Phát hiện mới về đa dạng di truyền ở Việt Nam

Nghiên cứu được thực hiện bởi Giáo sư Nong Van Hai thuộc Viện Genomics, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Giáo sư Mark Stoneking của Viện Nhân chủng học tiến hóa Max Planck, Đức. Nó cho thấy mối quan hệ giữa các nhóm dân tộc khác nhau ở Việt Nam và sự giao thoa và tiếp xúc giữa Việt Nam và các nhóm dân tộc khác nhau vào các thời điểm khác nhau, mở ra những quan điểm mới về đa dạng di truyền. Bộ gen của các khu vực đa sắc tộc như Việt Nam.

Trong hội thảo về “Đa dạng di truyền và nguồn gốc của người Việt Nam” được tổ chức vào chiều ngày 12/6, Giáo sư Hải tuyên bố nhóm nghiên cứu đã phân tích sự đa dạng của bộ gen ty thể. Ngược lại, di truyền của người Keen không khác biệt đáng kể giữa cha và mẹ. Sự đa dạng của ngôn ngữ dân tộc cũng phản ánh nguồn gốc khác nhau của đa dạng di truyền ở Việt Nam.

Giáo sư Nong Van Hai đã chia sẻ kết quả nghiên cứu trong buổi hội thảo vào chiều ngày 12 tháng Sáu. Ảnh: NX .

Nhóm đã thu thập và phân tích dữ liệu (SNPs) từ các đa hình nucleotide đơn trong toàn bộ bộ gen của Kinh và 21 nhóm dân tộc khác ở Việt Nam, thuộc năm nhóm ngôn ngữ chính ở Nam Phi , Nhóm dân tộc cam kết sử dụng công nghệ gen CHIP mới để phân tích bộ gen (chứa khoảng 600.000 điểm, cho thấy sự khác biệt di truyền giữa các cá nhân và quần thể). – “Nghiên cứu sử dụng các phương pháp hiện đại để phân tích dữ liệu di truyền quy mô lớn, chủ yếu được sử dụng bởi các dự án đa dạng di truyền dân tộc trên khắp thế giới, giúp làm rõ sự đa dạng từ quan điểm di truyền.” Ông nói. “Ngoài việc phân tích giữa các nhóm dân tộc ở Việt Nam. Ngoài các alen và haplotypes (kiểu gen haplotype), nhóm nghiên cứu cũng tích hợp dữ liệu thu được trước đây từ các quần thể và mẫu khảo cổ lân cận để tìm hiểu. -Các dữ liệu cho thấy bằng chứng liên lạc giữa người Việt Nam và các chủng tộc khác nhau tại các thời điểm khác nhau. Một số chủng tộc gần với ngôn ngữ khác, nhưng có thể khác biệt về mặt di truyền vì tổ tiên của chúng có thể là con lai, nhưng sau đó sử dụng ngôn ngữ của các nhóm khác để nghiên cứu văn hóa, điều kiện sống hoặc liên hệ do ảnh hưởng của các thế hệ tương lai.

Nghiên cứu khám phá sự đa dạng di truyền của người Việt Nam đã được công bố trên tạp chí “Sinh học phân tử và tiến hóa” vào ngày 28 tháng 4. Cho biết nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục phân tích các đặc điểm bộ gen của các chủng tộc khác, cũng như các chủng tộc sử dụng các mẫu lớn hơn để nghiên cứu, để xây dựng một bộ dữ liệu. Dữ liệu đầy đủ hơn về bộ gen người Việt có thể cung cấp sự hiểu biết toàn diện hơn về sự đa dạng di truyền và nguồn gốc của người Việt Nam.

Xuân Xuân

Filed under: Giới sao

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Comment *

Name
Email *
Website