Chỉ hơn 7% công ty nông nghiệp công nghệ cao thành công

Thông tin được Trung tâm dịch vụ toàn diện khu công nghệ cao Đà Nẵng giới thiệu vào ngày 10 tháng 7 tại Hội thảo Giải pháp ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao (CNC) tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng. Và trung tâm ươm tạo. Sự khởi đầu của sông Hàn.

Theo ông Nguyễn Hải An, Giám đốc Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp CNC của TP HCM, do năng lực đầu tư thấp, nguyên nhân của các doanh nghiệp nông nghiệp CNC đã không thành công. Kết quả nghiên cứu không liên quan gì đến thị trường và thiếu vốn.

Hệ thống màng được sử dụng trong chế độ nông nghiệp không có đất. Ảnh: HM .

Trên thực tế, có rất nhiều trung tâm khởi nghiệp kinh doanh tại Việt Nam. Hỗ trợ các doanh nhân trong việc tiến hành kinh doanh, nghiên cứu thị trường, cơ sở hạ tầng thiết bị, tổ chức nhân viên và đào tạo kỹ năng vận hành, tiếp thị và các thủ tục pháp lý.

Bộ phận nông nghiệp của trung tâm ươm tạo doanh nghiệp của CNC tại Thành phố Hồ Chí Minh đã ươm tạo 44 loại hình doanh nghiệp nông nghiệp (bao gồm 15 doanh nghiệp sau đại học, 8 doanh nghiệp ươm tạo và 21 cơ sở ươm tạo chính thức) .

Lý Đình Quân, tổng giám đốc vườn ươm sông Hàn Ông nói rằng cần phải hợp tác với hệ sinh thái để chuẩn bị các nguồn lực, bao gồm các cơ chế và chính sách giúp đổi mới và gia nhập. Đặc biệt, Bộ Tài chính, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, ban hành Thông tư 45 về quản lý tài chính thực hiện Dự án 844. Có nhiều hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp và khởi nghiệp. Bao gồm hỗ trợ nâng cao năng lực, ươm tạo, truyền thông, dịch vụ khởi nghiệp và 4 bộ hỗ trợ khởi nghiệp: bồi thường công việc, cải thiện mẫu và tham gia các chương trình đào tạo. Tạo và đào tạo .

Bảo Chi

Filed under: Giới sao

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Comment *

Name
Email *
Website