Quần áo Việt Nam có giá hơn 500 000 đồng tại Pháp

Theo Việt Nam, Pháp, sau khi bán 3 ngày trong hệ thống siêu thị Paris, tác động của người tiêu dùng đối với các tổ chức Việt Nam.

Công ty Pháp quyết định tăng tốc kế hoạch nhập khẩu để mong đợi. Tuần này, cuộc phiêu lưu thứ hai, một số tấn sẽ được đăng ký tại Pháp, đáp ứng yêu cầu thị trường. Chúng tôi.

— Wu en Sang Mr. Việt Nam tại Pháp, Pháp luôn có lợi cho nguồn gốc của thực phẩm để đảm bảo chất lượng hàng hóa, cải thiện các cam kết và trách nhiệm của nhà sản xuất và đại lý của người tiêu dùng .— Thiệu Thanh Hà bán trong kệ siêu thị (Pháp). Ảnh: Sở Xúc tiến Thương mại.

Nhiều loại thực phẩm, bao gồm các sản phẩm thịt bắt buộc cho trang trại trang trại của người Viking, nhưng không cần sản phẩm nông nghiệp nhập khẩu sang Pháp. (Phát triển dịch vụ xúc tiến thương mại) Chào mừng đến với mục tiêu Xu hướng sử dụng tiêu dùng chịu trách nhiệm mới và có trách nhiệm. Những quả bóng dệt ở Quảng trường Monge, 19 tháng 6, được cung cấp. – – Trước đây, vào ngày 12 tháng 6, trong khoảng một Tấn Thiệu Thanh Ha (Hydden), tem truy nguyên trực tiếp là chuyến bay của Pháp. Sau năm năm bị gián đoạn, đây là lô vải nhập khẩu đầu tiên, điểm 1, không cho các loại trái cây nước ngoài khác, xuất khẩu sang thị trường này.

— 2021, Haidu có 9 000 ha của LECH-Race HA chỉ là 3.300 ha, với tổng sản lượng khoảng 55.000 tấn. Cho đến nay, tỉnh này có 1000 ha Vietgap, GlobalGAP và 8.000 lợi ích Hectare.

Filed under: Phân tích

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Comment *

Name
Email *
Website