Thực hiện các chương trình đổi mới đo lường

Chiều 16/10, Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức buổi hướng dẫn triển khai dự án cải tiến 996 về cải tiến đo lường hỗ trợ phát triển nghề nghiệp của người Việt Nam. Năng lực cạnh tranh. – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Đỉnh phát biểu tại buổi làm việc và cho biết, trong bối cảnh phát triển kinh tế – xã hội mới, việc phát triển cơ sở hạ tầng đo lường quốc gia là nhiệm vụ cốt lõi của tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc tế. Những năm gần đây. Trong bối cảnh hiện nay, ngành đo lường Việt Nam phải tiếp tục có những giải pháp thiết thực để phát triển lên tầm cao mới, khẳng định vị thế là công cụ hỗ trợ đắc lực cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất, góp phần phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế. Đóng góp quan trọng.

Thứ trưởng Lê Xuân Đỉnh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Ngũ Hiệp.

Do đó, “Kế hoạch 996” đặt ra các mục tiêu cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp. Cải thiện phát triển cơ sở hạ tầng đo lường quốc gia; nâng cao hiệu lực quản lý của Chính phủ về đo lường; thực hiện công tác hỗ trợ doanh nghiệp để đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Tổ chức thực hiện Đề án 996, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính cần tăng cường và đổi mới hoạt động đo lường. Đến năm 2025, 2030 tiêu chuẩn phòng thí nghiệm đo lường định hướng – tiêu chuẩn đánh giá năng lực đo lường.

Ông Cao Xuân Tuyền, Viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam cho biết, Việt Nam hiện là thành viên của 4 tổ chức đo lường quốc tế và khu vực, đã tham gia nhiều tiểu ban / tiểu ban kỹ thuật của Tổ chức Đo lường Quốc tế, được quốc tế công nhận về đo lường Và khả năng hiệu chuẩn nhiều phép đo … đây là cơ sở pháp lý và kỹ thuật để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường. Nhu cầu phải được đáp ứng. Thị trường trong nước và tham gia thị trường quốc tế

Filed under: Giới sao

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Comment *

Name
Email *
Website