Nghiên cứu sinh có thể nhận 150 triệu đồng tài trợ nghiên cứu

Ba nhà khoa học nữ đã nhận được tài trợ tài năng vào năm 2018.

Từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 30 tháng 9, phụ nữ trong Giải thưởng Khoa học L’Oréal – Khoa học Phát triển 2019 của UNESCO đã bắt đầu nộp đơn xin học bổng trong lĩnh vực khoa học vào năm 2019. Khóa học này dành cho tất cả sinh viên tiến sĩ dưới 50 tuổi tham gia vào khoa học vật liệu, khoa học đời sống và nghiên cứu khoa học tại Việt Nam và tham gia nghiên cứu. Họ đã đóng góp cho sự phát triển của khoa học Việt Nam và khoa học khu vực. Giá trị của giải thưởng là 150 triệu đồng mỗi người. Ủy ban khoa học sẽ cử ba nhà khoa học nữ giành được học bổng nhà khoa học xuất sắc quốc gia năm 2019 để tham gia giải thưởng nhà khoa học tài năng phụ nữ. L’Oreal-UNESCO Tài năng mới nổi quốc tế vào năm 2020. L’Oreal-UNESCO có kế hoạch phát triển phụ nữ trong lĩnh vực khoa học quốc gia từ năm 2009. Trong 10 năm qua, 29 nhà khoa học nữ trẻ xuất sắc của Việt Nam đã được lựa chọn và vinh danh vì những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực khoa học đời sống và khoa học vật liệu.

Trong số 29 môn khoa học nữ, trong số các sinh viên trẻ tài năng được chọn và khen thưởng ở cấp quốc gia, có 2 bác sĩ đã giành được vinh dự của các nhà khoa học tài năng L’Oréal tài năng của thế giới, bao gồm Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Tiến sĩ Trần Hà Liên Phương (2015) của Đại học Quốc tế và Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiệp (2018) của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (2018) .

Bích Ngọc

Filed under: Giới sao

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Comment *

Name
Email *
Website