Đến năm 2025, đồng yên giàu sẽ giảm 30% chất thải nhựa

Vào chiều ngày 19 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Fu Fuan đã ký cam kết tham gia Chương trình Bảo vệ Nhựa Thế giới của Tổ chức Bảo tồn Thế giới (WWF), nhằm giảm 30% chất thải nhựa vào môi trường vào năm 2025 ..– – Tại Quận Fu’an, việc thu gom chất thải rắn tăng trung bình từ 10% đến 16% mỗi năm (Lê Hoàng Anh và cộng sự, 2018). Tổng lượng rác thải sinh hoạt chỉ riêng ở thị trấn Tuy Hòa là khoảng 132 tấn / ngày, thị trấn Sông Cầu là khoảng 84 tấn / ngày và các khu vực còn lại là khoảng 308 tấn / ngày.

Chất thải ở Vịnh Vũng Rô (Fu An). Ảnh: TT

Một cuộc khảo sát do Quỹ Động vật hoang dã Thế giới (WWF) thực hiện tại thành phố yhe năm 2019 cho thấy chất thải nhựa chiếm 18,31% tổng lượng chất thải rắn gia đình và đang gia tăng. Hầu hết là túi nhựa, cốc và ống hút (60% chất thải nhựa). Hầu hết chúng là nhựa kém chất lượng, khó phân hủy và không thể tái chế (khoảng 80%). Để giảm rác thải nhựa, Ủy ban Nhân dân Quận Fu’an đã xây dựng một kế hoạch hành động. Ông Nguyễn Chí Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết, kế hoạch này bao gồm năm nhóm làm việc chính, bao gồm: nâng cao nhận thức và giáo dục trẻ em giao tiếp, thí điểm mô hình giảm rác thải nhựa, bao gồm thu gom, phân loại và vận chuyển chất thải rắn và chất thải nhựa; Thiết lập cơ chế phối hợp với các bên liên quan để giám sát và kiểm soát ô nhiễm chất thải nhựa, nghiên cứu và phát triển các cơ chế xử lý chất thải rắn và nhựa, hợp tác với nghiên cứu khoa học, quốc tế.

Filed under: Giới sao

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Comment *

Name
Email *
Website