Phát hiện mới về đa dạng di truyền ở Việt Nam

Nghiên cứu được thực hiện bởi Giáo sư Nong Van Hai thuộc Viện Genomics, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Giáo sư Mark Stoneking của Viện Nhân chủng học tiến hóa Max Planck, Đức. Nó cho thấy mối quan hệ giữa các nhóm dân tộc khác nhau ở Việt Nam và sự giao thoa và tiếp xúc giữa Việt Nam và các nhóm dân tộc trong các thời kỳ khác nhau, cung cấp một quan điểm mới về đa dạng di truyền. Giáo sư Hải cho biết, trong bộ gen của các khu vực đa sắc tộc như Việt Nam.

Tại hội thảo về “Đa dạng di truyền và nguồn gốc của người Việt Nam” được tổ chức vào chiều ngày 12 tháng 6, nhóm nghiên cứu đã phân tích sự đa dạng của bộ gen ty thể. Nghiên cứu bắt đầu từ 3.000 năm trước cho thấy so với các nhóm dân tộc khác, người Kinh không có nhiều khác biệt về gen trong dòng dõi cha và mẹ. Sự đa dạng sắc tộc của các ngôn ngữ cũng phản ánh nguồn gốc khác nhau của đa dạng di truyền ở Việt Nam.

Giáo sư Nong Van Hai đã chia sẻ kết quả nghiên cứu trong buổi hội thảo vào chiều ngày 12 tháng Sáu. Ảnh: NX .

Nhóm đã thu thập và phân tích dữ liệu (SNPs) từ toàn bộ bộ gen của Kinh và 21 dân tộc khác ở Việt Nam, thuộc năm gia đình ngôn ngữ chính ở Nam Phi. Trọng tâm là phân tích bộ gen bằng công nghệ gen CHIP mới (chứa khoảng 600.000 điểm, cho thấy sự khác biệt di truyền giữa các cá thể và quần thể). Giáo sư Hai cho biết: “Nghiên cứu sử dụng các phương pháp hiện đại để phân tích dữ liệu di truyền quy mô lớn, chủ yếu được sử dụng bởi các dự án đa dạng di truyền dân tộc trên khắp thế giới, giúp làm rõ sự đa dạng từ góc độ di truyền và xây dựng bộ gen Việt Nam hoàn chỉnh.” Ngoài phân tích. Ngoài các alen và haplotypes (kiểu gen đơn bội) trong dân tộc Việt Nam, nhóm nghiên cứu cũng kết hợp dữ liệu được công bố trước đây từ các quần thể và mẫu khảo cổ gần đó để khám phá. — Dữ liệu cho thấy bằng chứng về sự tiếp xúc giữa người Việt Nam và các chủng tộc khác nhau tại các thời điểm khác nhau. Một số nhóm dân tộc có ngôn ngữ tương tự các ngôn ngữ khác, nhưng có thể khác về mặt di truyền, bởi vì tổ tiên của họ có thể là con lai, nhưng sau đó do văn hóa, điều kiện sống hoặc giao tiếp giữa các cá nhân được sử dụng bởi các thế hệ tương lai, ảnh hưởng của ngôn ngữ của các nhóm khác.

Nghiên cứu khám phá sự đa dạng di truyền của tiếng Việt được công bố trên tạp chí Sinh học phân tử và tiến hóa, ngày 28 tháng 4.

Giáo sư Hải cho biết, nhóm nghiên cứu tiếp tục phân tích đặc điểm bộ gen của các chủng tộc khác, cũng như các chủng tộc sử dụng các mẫu lớn hơn để nghiên cứu, để xây dựng một bộ dữ liệu. Để có dữ liệu đầy đủ hơn về bộ gen người Việt, câu trả lời cho sự đa dạng di truyền và nguồn gốc của tiếng Việt sẽ đầy đủ hơn.

Filed under: Giới sao

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Comment *

Name
Email *
Website