Nhật thực một phần quan sát được ở Hà Nội

Vào chiều ngày 21 tháng 6, nguyệt thực tròn, còn được gọi là nguyệt thực một phần, xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới. Những người đam mê thiên văn học ở Việt Nam có thể dễ dàng nhìn thấy thời tiết thuận lợi.

Tại Việt Nam, thời gian của nguyệt thực bắt đầu lúc 13:16 và đạt giá trị tối đa lúc 14:55.

Vào chiều ngày 21/6, nguyệt thực tròn, còn được gọi là nhật thực một phần, xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới. Những người đam mê thiên văn học ở Việt Nam có thể dễ dàng nhìn thấy thời tiết thuận lợi.

Tại Việt Nam, thời gian nhật thực bắt đầu lúc 13:16 và đạt giá trị tối đa lúc 14:55.

Nhật thực trên mái nhà thờ vào ngày 14: 15 .

Nguyệt thực trên mái nhà thờ lúc 14:15 .

Khi mặt trăng đi qua giữa trái đất và mặt trời, xảy ra nhật thực tròn . Tuy nhiên, vì nó ở quá xa trái đất, nên nó không đủ để che phủ hoàn toàn, do đó làm lộ ra các vòng tròn nhỏ hoặc “vòng lửa” của đĩa mặt trời. Ở Việt Nam, không thể nhìn thấy vòng lửa vì nó có độ tối cao nhất ở mức 71%.

Khi mặt trăng đi qua giữa trái đất và mặt trời, nhật thực hình vòng sẽ xảy ra. Tuy nhiên, vì nó ở quá xa trái đất, nên nó không đủ để che phủ hoàn toàn, do đó làm lộ ra các vòng tròn nhỏ hoặc “vòng lửa” của đĩa mặt trời. Ở Việt Nam, hiện tượng vòng lửa là vô hình vì nó có độ tối cao nhất, chỉ 71%.

Nhật thực được bao phủ bởi những đám mây đen, để người xem có thể nhìn thấy nó bằng mắt thường.- — Tại Nhật Bản, nhật thực được bao phủ bởi những đám mây đen, để người xem có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Nhật thực nhìn vào cây cầu Long Biên. Thời điểm nhật thực là khi mặt trời mọc, vì vậy mặc dù mọi người đang đi trên đường trong bóng tối, nó vẫn không thay đổi, vì bầu trời không tối. . Thời điểm nhật thực là khi mặt trời đứng thẳng, vì vậy ngay cả khi mọi người chặn người trên đường, không có thay đổi, vì bầu trời không tối.

Trong công việc xây dựng trên đường vành đai, nhật thực được quan sát bởi cần cẩu 3 .

Khi việc thi công được thực hiện trên đường vành đai, nhật thực đã bỏ qua cần trục. 3 .

Nhật thực xuyên qua túi thủy tinh Phố Hàng Mã. Hiện tượng này kết thúc lúc 4:18 chiều tại Hà Nội.

Sau nguyệt thực này, sẽ mất mười một năm để các nhà thiên văn học nhìn thấy hiện tượng thú vị này.

Nhật thực xuyên qua túi bóng thủy tinh trên phố Hàng Mã. Hiện tượng này kết thúc lúc 4:18 chiều tại Hà Nội.

Sau nguyệt thực này, phải mất 11 năm để những người đam mê thiên văn học có cơ hội đánh giá cao hiện tượng thú vị này.

Ngọc Thành

Filed under: Giới sao

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Comment *

Name
Email *
Website