Phó Thủ tướng nhắc nhở khoa học đừng “ngủ sau chiến thắng”

Sáng ngày 21 tháng 1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm đã xem xét nhiều thành tựu nổi bật của bộ phận sau khi nghe báo cáo và bài phát biểu về Hội nghị triển khai Khoa học và Công nghệ 2019. Học công nghệ, số không có trong báo cáo. Năm 2018, các chỉ số nghiên cứu khoa học được công bố quốc tế đạt mức cao nhất (25%), chỉ số đổi mới toàn cầu đã tăng 2 cấp (trong số 45/126 quốc gia) và gần đây, vệ tinh Weilong đã được phóng thành công vào quỹ đạo …— -Deputy Thủ tướng Wud Dam Dam nói tại cuộc họp. Ảnh: Anh Tuấn .

Nói rằng nhiều công ty đã phản ứng với cơ chế chính sách khoa học và công nghệ, tạo ra một kênh pháp lý thuận lợi cho các công ty đầu tư vào phát triển khoa học và công nghệ, nhưng Thủ tướng cũng nhắc nhở ngành công nghiệp rằng Việt Nam vẫn không có thu nhập thấp. Quốc gia, và thuộc về 58 quốc gia và nền kinh tế trẻ. “Ngủ cho chiến thắng” .

Để cải thiện các chỉ số của Việt Nam, khoa học công nghệ và tiêu chuẩn lao động cấp cao luôn luôn khó khăn. Đội ngũ không chỉ bao gồm các nhà quản lý khoa học và công nghệ, mà còn với Nhiều bộ phận, cơ chế, chính sách và nhiều thành phần được kết nối. Các xã hội khác nhau. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng nhấn mạnh thêm trách nhiệm của các quan chức khoa học và công nghệ địa phương để tư vấn và tư vấn về cách hiện đại hóa Việt Nam .

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Zhu Ngu Anhe phát biểu tại hội nghị Ảnh: Anh Tuấn .

Phó Thủ tướng thẳng thắn thừa nhận trong nhiều tài liệu và nghị quyết rằng khoa học và công nghệ là động lực chính và chính sách quốc gia, nhưng thực thi vẫn không phải là một động cơ thực sự và sách quốc gia Cơ chế tài trợ đã được cải thiện, nhưng các thủ tục rườm rà và không hoàn hảo. Ông nói: “Vẫn không đúng khi sử dụng tiền khoa học để trả lương và tăng thu nhập. “Về các mục tiêu và nhiệm vụ đã được thiết lập, khoa học và công nghệ của Việt Nam chưa phát triển đến tiềm năng và vị thế của một chính sách quốc gia hàng đầu.” Có rất ít công trình nghiên cứu về các sản phẩm thương hiệu quốc gia cấp quốc tế và Việt Nam, và không có đóng góp mang tính cách mạng nào được thực hiện. Vì sự phát triển kinh tế xã hội “, ông cũng nói rằng nhiều công ty lớn đã bày tỏ sự quan tâm đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển. Đổi mới, tập trung đầu tư vào chuỗi giá trị, nhưng nói chung, tập trung vào khả năng hấp thụ và trao đổi. Công nghệ mới vẫn còn rất yếu. Ông Dam cũng muốn biết cách xây dựng chính sách để khuyến khích các công ty đầu tư vào khoa học và công nghệ, để biến công ty thành một trung tâm đổi mới, có rất nhiều tổ chức nghiên cứu tư nhân … đặc biệt là … Sau khi đầu tư, họ cần một chỉ số sản phẩm có nội dung khoa học để tham gia thị trường.

“Xác định và thay đổi suy nghĩ của bạn” là một câu được nhắc lại bởi Phó Thủ tướng, hy vọng rằng khoa học và công nghệ sẽ hoạt động cùng nhau để năm 2019 sẽ được gây ra trong các tài liệu của đảng. Các vấn đề lớn. (Xảy ra vào năm 2021).

Chia sẻ thực tế với khoa học là một quá trình nâng cấp, chưa kể rủi ro, vì phải mất 2-3 năm để hoàn thành một dự án nghiên cứu, vì vậy “làm thế nào để tăng trong năm tới Phó thủ tướng nói rằng đó là một thách thức cho năm trước. Ông nhấn mạnh rằng “những nỗ lực gấp đôi” vẫn cần thiết.

Filed under: Giới sao

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Comment *

Name
Email *
Website