Chỉ hơn 7% công ty nông nghiệp công nghệ cao thành công

Thông tin được giới thiệu bởi Trung tâm dịch vụ toàn diện khu công nghệ cao Đà Nẵng và hội thảo Giải pháp ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao (CNC) được tổ chức tại Công viên CNC Đà Nẵng vào ngày 10 tháng 7. ủ bệnh. Dòng khởi đầu của sông Hàn

Theo ông Ruan Haian, Giám đốc Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp CNC của TP HCM, do năng lực sản xuất của các doanh nghiệp nông nghiệp CNC thấp, lý do thất bại của các doanh nghiệp nông nghiệp CNC được đầu tư, kết quả nghiên cứu và thị trường đang thiếu Các quỹ không liên quan.

Hệ thống màng được sử dụng trong chế độ nông nghiệp không có đất. Ảnh: HM .

Trên thực tế, có rất nhiều trung tâm khởi nghiệp kinh doanh tại Việt Nam. Hỗ trợ các doanh nhân cải thiện kinh doanh, nghiên cứu thị trường, cơ sở hạ tầng thiết bị, đào tạo kỹ năng vận hành máy móc và nhân sự, đào tạo và đào tạo quy trình pháp lý.

Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp CNC thành phố Hồ Chí Minh đã ươm tạo 44 doanh nghiệp nông nghiệp (bao gồm 15 doanh nghiệp sau đại học) , 8 công ty ươm tạo trước và 21 cơ sở ươm tạo chính thức.)

Ông Lý Đình Quân, tổng giám đốc của Vườn ươm Hanjiang, cho rằng cần phải làm việc với hệ sinh thái để chuẩn bị các nguồn lực, bao gồm các cơ chế và chính sách giúp phát triển đổi mới và gia nhập. Đặc biệt, Bộ Tài chính, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, ban hành Thông tư 45 về quản lý tài chính để thực hiện Dự án 844. Có một nền tảng để hỗ trợ khởi nghiệp và các hoạt động khởi nghiệp. Bao gồm hỗ trợ xây dựng năng lực, ươm tạo, truyền thông, dịch vụ khởi nghiệp và 4 bộ hỗ trợ khởi nghiệp: bồi thường công việc, phát triển mẫu và tham gia các chương trình đào tạo. Tạo và đào tạo .

Bảo Chi

Filed under: Giới sao

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Comment *

Name
Email *
Website